1. כללי

  1.1. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר אפריל (להלן: "האתר") ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר או רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין אפריל רשת חנויות קוסמטיקה ובשמים בע"מ (להלן: "מפעילת האתר"), קרא תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון הסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו.

  1.2. אתר April.co.il הינו אתר ישראלי ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרי קוסמטיקה ובישום ברשת האינטרנט בתחומי ישראל. האתר מתופעל ע"י אפריל רשת חנויות קוסמטיקה ובשמים בע"מ שכתובתה רחוב משכית 4 הרצליה פיתוח. ח.פ. 511967887.

  1.3. אמצעי הקשר בהם ניתן ליצור קשר עם מפעילת האתר הינם: בטלפון: 1-700-701-133  בפקס: 09-9575180; בכתובת אימייל: [email protected].  כל הזכויות לתכנים ולעיצוב הגרפי המופיעים באתר זה שמורות לאפריל רשת חנויות קוסמטיקה ובשמים בע"מ.

  1.4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר

  1.5. השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, על כל המשתמשים באתר.

  1.6. באתר רשאי להשתמש כל אדם המחזיק ברשותו ועל שמו כרטיס אשראי תקף. לא תינתן ההאפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיאושר על ידי מפעילת האתר.

  1.7. בכל שאלה ניתן לפנות לשירות לקוחות רשת אפריל בטלפון1-700-701-133בפקס: 09-9575180 או בכתובת אימייל[email protected]תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

 2. השימוש באתר

  2.1. הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר מהקבוע בתנאי השימוש של האתר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של אפריל ובכפוף לתנאי הסכמתה (אם תינתן).

  2.2. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים שבאתר

  2.3. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי אם בדרך של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת ללא קבלת הסכמת אפריל בכתב ומראש ובהתאם לתנאיה ולשיקול דעתה הבלעדי של אפריל. היה ונעשה פרסום באתר אפריל, אפריל לא תהיה אחראית לתוכן הפרסומים ו/או לנזקים (בין ישירים ובין אם עקיפים) העלולים להיגרם בשל כך.

  2.4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מכל סוג שהוא, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אפריל. בכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאפריל.

 3. שינויים בתקנון

  3.1. תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע"י אפריל, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 4. פרטיות

  4.1. אפריל תעשה כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. אפריל מפעילה מערכת אבטחה מהמתקדמות ביותר הקיימות כיום בשוק. אך על אף זאת אין ביכולתה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעילת האתר בעניין זה וזאת בתנאי שמפעילת האתר נקטה באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.

  4.2. בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייתו באתר ואילו פעילויות ביצע בו. המידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי לכן המידע שנאסף הינו בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. אפריל רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. אפריל רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שיעשה המשתמש באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. אפריל רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים למשתמש באופן אישי או מזהים אותו באופן אישי.

  4.3. המשתמש יהא רשאי לבקש, בכל עת, את מחיקתו ממאגר המידע של אפריל, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.

  4.4. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. פרטים אלו הינם אישיים וסודיים, כל שימוש שיעשה בהם בעקבות העברת הפרטים מידי המשתמש לצד שלישי הינם באחריותו בלבד בשום מקרה שהוא, אפריל לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.

  4.5. אפריל תהיה רשאית להעביר את פרטיך לצד שלישי בין היתר, במקרה שבו הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם אפריל או מי מטעמה וכן במקרה שבו נתקבל בידי אפריל או בידי צד שלישי צו מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.

 5. אספקה/ הובלת מוצרים

  5.1. אפריל מתחייבת לעשות את מירב המאמצים לספק את המוצר בתחומי ישראל עד 5 ימי עסקים מביצוע ההזמנה, וזאת בכפוף לאזור החלוקה ואילוצי חברת השילוח, חלוקת החבילות מתבצעת בימים א'-ה' בין השעות 8:00 עד 18:00 (לא ניתן לבצע משלוחים בימי שישי וערבי חג). השליח ייצור עם הלקוח באמצעות קשר טלפוני או בהודעת טקסט על מנת לתאם את הגעתו.

  5.2. יובהר כי אפריל איננה מתחייבת כי ההזמנה תבוצע בתוך 5 ימי עסקים, כאשר הכול כפוף לאזור החלוקה, אפריל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד ביצוע ההזמנה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אספקה ללקוחות פרטיים בלבד, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת אפריל. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לא לספק הזמנות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  5.3. אפריל ו/או ספקיה, לפי העניין ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת מגורים או מקום עבודת הלקוח בלבד בתחומי ישראל ו\או לנקודת איסוף שתאושר על פי שיקול הדעת הבלעדי של אפריל כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה בתוך 5 ימי עסקים. יובהר כי עלות המשלוח מופיעה בדף ההזמנה, הלקוח יזוהה ע"י תעודת זהות וכרטיס אשראי.

  5.4. איסוף עצמי ממשרדי אפריל – ללא עלות ובתיאום מראש. כתובתנו: משכית 4, הרצליה פיתוח, בניין C, קומה 5. בימים: א׳-ה׳, בין השעות: 10:00 עד 16:00. ההזמנה תהיה מוכנה במשרדנו עד 3 ימי עסקים מביצוע ההזמנה ואנו נשמור אותה למשך 10 ימים במהלכם נציגינו ייצרו עימך קשר טלפוני לתיאום איסוף החבילה (ניתן לאסוף את החבילה בתיאום מראש בלבד). הלקוח יזוהה ע"י תעודת זהות וכרטיס אשראי שבו בוצעה העסקה.

  5.5. מועד השלמת הזמנה

  5.6. אפריל תתייחס לקליטת הזמנה אצלה אך ורק למשתמש שקיבל ממנה אישור בדבר ביצוע הזמנה שנשלח לדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי המשתמש ופרטי ההזמנה.

  5.7. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של המשתמש כי ההזמנה שולמה במלואה; (ב) קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור אפריל (להלן: "המועד הקובע"), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד.

 6. אספקה והובלה לאזורים מוגבלים

  6.1. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או על ידי גורמי האכיפה ו/או על ידי, אפריל ו/או על ידי מי מספקיה (כגון חברת המשלוחים), יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש, ועל פי המועדים שייקבעו על ידי אפריל, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 7. חישוב מועדים

  7.1. זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי חישוב המועדים יחל מהמועד הקובע כהגדרתו לעיל.

 8. אימות זהות או דרישת פרטים נוספים

  8.1. אפריל ו/או הספקים ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

 9. עיכוב ואיחור באספקה

  9.1. אפריל ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתמש בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שהלקוח הודיע לאפריל בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות על פי תקנון זה. אין אחריות לנזקים מכל סוג שיכולים לקרות ללקוח כתוצאה מאי ביצוע ההזמנה
  יובהר כי הודעה בדבר העיכוב כאמור תינתן לאפריל על ידי הלקוח בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה, ובכפוף לאזור החלוקה - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אפריל איננה אחראית לנזקים מכל מין ו/או סוג שייגרמו ללקוח כתוצאה מעיכוב ו/או אי אספקת המוצר.

  9.2. במידה שלקוח לא יידע את אפריל בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי אפריל, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.

  9.3. למיטב ידיעת אפריל, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי. מוצרים שאזלו מהמלאי מוסרים מהאתר עם קבלת הודעה מהספק בדבר אזילת המלאי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי אפריל אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך. במקרה כאמור אפריל תחזיר ללקוח את מלוא התמורה ששולמה על ידו ואת דמי המשלוח באמצעות אמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה.

 10. הפרות וסעדים

  10.1. אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן אפריל נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

  10.2. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב מאפריל או בעל הזכויות המתאים. אפריל רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. אפריל לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.

 11. הוראות התנהגות באתר

  11.1. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש יחולו ההוראות הבאות.

  11.2. המשתמש מחויב למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.

  11.3. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את אפריל, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.

  11.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אפריל רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור אפריל רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של אפריל.

  11.5. מובהר בזאת, כי אפריל רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.

  11.6. אפריל רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.

 12. הגנת הצרכן/ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

  12.1. לקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

  12.2. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה באחת מן  הדרכים הבאות:

  12.2.1. בעל פה – בטלפון : 1-700-701-133 או בסניף הרלוונטי;

  12.2.2. בדואר רשום – רחוב משכית 4 הרצליה;

  12.2.3. בדואר אלקטרוני בכתובת [email protected];;

  12.2.4. בפקס מס' 09-9575180;

  12.2.5. ברכישה מקוונת – באמצעות האתר;

  12.3. בעסקת מכר מרחוק, רשאי כל צרכן לבטל את העסקה תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם" ולגבי צרכן הנכלל באוכלוסיות המיוחדות (אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש) בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה ו/או ממועד קבלת המוצר לפי המאוחר.

  12.4. במקרים בהם מבקש הלקוח לבטל עסקה עקב פגם במוצר ו/או בעקבות אי התאמה בין המוצר שקיבל ובין הפרטים שנמסרו לו על ידי אפריל ו/או בעקבות אי הספקת המוצר במועד ו/או בשל כל הפרה אחרת שלטענתו נגרמה לו על ידי אפריל, הוא יפנה לאפריל באחת מן הדרכים המצוינות לעיל לעיל ובכפוף לנכונות טענותיו יוחזר לו כספו ללא גביית דמי ביטול.

  12.5. בגין ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים בסעיף 12.4 לעיל יגבו דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או  100₪לפי הנמוך מבניהם. אם יבחר הלקוח לקבל שובר זיכוי במקום ההחזר הכספי, לא יהיה חיוב דמי ביטול.

  12.6. לא ניתן לבטל עסקה ביחס למוצרים פסידים.

  12.7. בעסקאות בהן ניתנה מתנה/ות יחד עם המוצר שהוזמן, והלקוח מבקש לבטל את העסקה – ינוכה ₪50 מסכום ההחזר הכספי עבור כל מתנה שניתנה ללקוח ולא הוחזרה על ידו יחד עם המוצר.

  12.8. המשתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצרים או שירותים באמצעות תווי קנייה, שוברי מתנה, כרטיס מגנטי נטען רק במקרים הקבועים לכך בדין. כן יעמדו לרשות המשתמש עילות הביטול הקבועות בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 ובכל דין רלוונטי אחר ובתוך פרק הזמן שנקבע לכך בדין. בעת ביטול עסקה תזוכה יתרת תווי קנייה הרשומה לזכות המשתמש. באופן זהה לדרך בה בוצע החיוב המקורי או לחלופין, יינתן זיכוי למימוש בבית העסק.

 13. הגבלת אחריות

  13.1. אפריל לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של יצרן המוצר או השירות הרלוונטיים. אפריל לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.

  13.2. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או אפריל.

  13.3. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את אפריל. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

  13.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמו שהוא (As Is) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה (מכל מין ו/או סוג), תביעה (מכל מין ו/או סוג) או דרישה (מכל מין ו/או סוג) כלפי אפריל בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. מובהר כי האמור בסעיף 15.4 זה יחול גם על כל המוצרים הנמכרים באתר.

 14. הסכמה לקבלת דברי פרסומת

  14.1. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו כי תוכן המידע, שיישלח אליו, יש ויכלול "דבר פרסומת" כמשמעותו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 ("דבר פרסומת" - מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת) והוא מסכים לשליחתו אליו בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת טקסט. כמו כן, ידוע למשתמש כי בכל עת יוכל הוא להתנתק מקבלת מידע זה ע"י שליחת הודעה בכתב בדואר אלקטרוני[email protected]

  14.2. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר לאפריל לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת אפריל לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי אפריל, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות

  14.3. המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של אפריל, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת אימייל שתשלח אליו מאת אפריל, ובמקרה כזה לא יישלחו אל המשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.

  14.4. אפריל רשאית, אך לא חייבת, לפי לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש המשתמש לחוות דעתו, על הליך המכירה, הספק, המוצר או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם (להלן: "המשובים"). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.

 15. קישורים

  15.1. ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של אפריל, אפריל אינה אחראית לתקינותם / אמינותם / חוקיותם / ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן הנמצא בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים או המוצרים המסופקים בהם ו/או באמצעותם. המעבר לאתרים אלו באמצעות הקישורים מהאתר נעשית על אחריות המשתמש בלבד, ובהתאם הוא לא יוכלל בוא לאפריל בטענה כלשהי בקשר לנזקים שנגרמו לו על ידי ו/או באותם אתרים ו/או בשל הגלישה לאותם אתרים ו/או בכל הקשור לנגישות אליהם.

  15.2. כמו כן, אפריל אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים או עדכניים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

  15.3. אפריל רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 16. שימוש בעוגיות  (Cookies)

  16.1. אפריל תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

 17. שינויים באתר, הפסקת השירות ושירותי תמיכה טכנית

  17.1. אפריל שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש, להפסיק את זמינות השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו ו/או מהותו ו/או לכל צורך אחר. שינויים אילו יכולים להיות בדרך של שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו. שינויים מעין אילו, עלולים ליצור בתחילה חוסר נוחות ולהיות מאופיינים בתקלות, הפסקת תקשורת וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אפריל בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אגב ביצוען ו/או הפסקת זמינות האתר כאמור.

  17.2. אפריל שומרת לעצמה את הזכות להחליט בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי על סגירת האתר. אפריל תפרסם באתר על כוונתה לעשות כן לפחות 7 ימים מראש. מובהר בזאת כי היה ורשות מסוימת תחליט על סגירת האתר, מכל סיבה שהיא, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות לא תחול כל חובה על אפריל להתריע על כך מראש ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אפריל בקשר לכך.

  17.3. אפריל שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לערוך שינויים בתנאי השימוש באתר וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו תוך 7 ימים מיום פרסומו הראשון. לפיכך אנו ממליצים כי תעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בתנאי השימוש בו, אם חלו.

  17.4. אפריל אינה מתחייבת לספק שירותי תמיכה טכנית לרבות, אך לא רק, שירות בדבר תפעול האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אפריל בגין היעדר שירותי תמיכה טכנית כאמור.

 18. אבטחה

  18.1. אתר אפריל מאובטח באמצעות SSL פרוטוקול לתקשורת מאובטחת באינטרנט e (Secur.אתר אפריל עומד בתקני האבטחה המחמירים ביותר, כך שכל הנתונים שלקוחותינו מוסרים במהלך הקנייה באתר נשארים חסויים ומאובטחים. תעודה דיגיטאלית מסוג Thawte SSL Web Server מותקנת על השרת ומאפשרת העברת מידה בצורה מאובטחת. התעודה הדיגיטאלית המותקנת על השרת, מבצעת את הפעולות הבאות: מאמתת שהשרת שאליו אתה מחובר הוא אכן השרת הנכון; יוצרת ערוץ תקשורת מאובטח עלי ידי הצפנת כל המידע המועבר בין דפדפן האינטרנט לבין השרת; ומבצעת בדיקה כי המידע שנשלח מהמחשב האישי יגיע בשלמותו, ללא טעויות וללא שיבושים אל האתר.

  18.2. רשת אפריל מתחייבת שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח לאף גורם מלבד חברת האשראי נשוא כרטיס האשראי.

  18.3. אפריל מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של אפריל מהווה עבירה פלילית לפי הדין החל בישראל. מובהר בזאת כי למרות מנגנוני האבטחה המתקדמים שבהם משתמשת אפריל היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אפריל אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלו, חשיפת מידע ו/או שיבושים ו/או הפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר, על כן האחריות בגין העברת מידע כלשהו על ידי המשתמש דרך האתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אפריל במקרה שבו מידע זה ייחשף לגופים לא מורשים.

  18.4. פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות אפריל. הסליקה מבוצעת בצורה מאובטחת על ידי חברת Tranzila המוסמכת לתקןלאתר החברה ֻPCI https://www.tranzila.com

  18.5. המשתמש מתחייב כי לא יבצע כל פעולה אשר יש בה בכדי לחדור שלא כדין למחשבי אפריל ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלו, לפצח את מערכות האבטחה ו/או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

 19. קניין רוחני

  19.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, סודות מסחריים, ארגון וסידור התוכן שבאתר הינם רכושה הבלעדי של אפריל בלבד או של צדדים שלישיים שאפריל קיבלה מהם רישיון שימוש כדין והם מוגנים באמצעות חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. זכויות הקניין הרוחני הללו, חלות בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם תוכן כלשהו מן האתר ללא קבלת רשותה המפורשת של אפריל בכתב ומראש ובכפוף לתנאי הרשאתה של אפריל (באם תינתן). כל הזכויות שמורות © 2016 april.co.il.

  19.2. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו אפריל, אלא בכפוף לקבלת הסכמת אפריל מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה (באם תינתן).

  19.3. השם "אפריל", סימני המסחר של אפריל (בין אם נרשמו ובין אם לא) וכן שם המתחם(domain name)   של האתר הם כולם רכושה הבלעדי של אפריל בלבד ואין לעשות בכל אלה כל שימוש אלא בקבלת הסכמת אפריל בכתב ומראש ובהתאם לתנאי הסכמתה (באם תינתן).

  19.4. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או בנתונים המתפרסמים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר ו/או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, ללא קבלת הסכמת דנאל בכתב ומראש.

 20. התיישנות

  20.1. למרות האמור בכל דין, תקופת ההתיישנות בתביעה בעניין השימוש באתר נגד אפריל ו/או לקוחותיה ו/או מי מטעמם ו/או כל פעולה אחרת שנעשתה באתר (לרבות רכישת מוצר) היא 12 חודשים מיום היווצרות התביעה או עילתה. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים עם האמור בסעיף זו למרות האמור בדין.

 21. שיפוי

  21.1. המשתמש באתר מתחייב לשפות את אפריל ו/או לקוחותיה ו/או כל אדם ו/או כל גוף אחר מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכר טרחת עו"ד ו/או הוצאות משפטיות אחרות כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה (כולו ו/או חלקו) ו/או הפרת כל זכות צד שלישי.

 22. נגישות

  22.1. על מנת לאפשר נגישות אתר זה לאנשים בעלי מוגבלויות , נבנה אתר זה בהתאם להוראות הנגישות המופיעים ב.Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

  22.2. למרות האמור לעיל ומאמצי אפריל להנגיש את כלל האלמנטים באתר זה, יתכן ויתגלו חלקים שטרם נגישים. אפריל מבקשת להבהיר כי ממשיכה במאמציה לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותה לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.

  22.3. בהתאם לאמור במידה ומצאתם מידע שלדעתכם אינו הונגש כראוי, הינכם מתבקשים לפנות לרכז הנגישות ברשת אפריל: מר דויד לאון | כתובת אימייל [email protected].

 23. הדין החל

  23.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב בלבד.

 24. מבצעים והטבות

24.1. מבצעי מחיר מיוחד באתר: המחיר המלא לאחר הנחה מופיע על גבי המוצר בצבע אדום. מחיר קודם באפור עם קו מחוק. אין כפל מבצעים והנחות. בכפוף לתקנון המבצע שבסניפים / באתר. הרשת רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

24.2. מבצעי עגלה / קנה קבל: קבלת מוצר מתנה במבצעי קנה קבל מותנית בקניית המוצר שבמבצע. במידה והתווסף מוצר מתנה ללא המוצר שבמבצע הלקוח לא זכאי לקבל את מוצר המתנה. הלקוח זכאי להטבה אחת בלבד גם במקרה וצרף לסל יותר מיחידה אחת של מוצר מתנה. במקרה של פיצול עסקאות הלקוח זכאי להטבה אחת בלבד. לקבלת ההטבה יש להוסיף את מוצר המתנה / ההטבה לסל, בעמוד התשלום. באחריות הלקוח לצרף את המוצר לסל. מתנה לפי מלאי זמין. אין באחריות אפריל ליידע לקוח במקרים שהוחלף למתנה אחרת / נגרע מהמשלוח מתנה שלקוח אינו זכאי לה. אין כפל מבצעים. בכפוף לתקנון המבצע שבסניפים. הרשת רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

24.3. ניתן לממש קוד קופון אחד בלבד בכל הזמנה. אין כפל מבצעים והנחות.

** לא ניתן לצבור / לממש נקודות מועדון באתר

** לא ניתן לבצע תשלום באמצעות שובר זיכוי, גיפט קארד אפריל, כרטיס BUYME, תווי קנייה או כל כרטיס נטען אחר

לתקנון מועדון לקוחות רוז' לחץ כאן >>

לתקנון מבצעי החודש לחץ כאן >>